Kur’an-ı Kerim’deki sureler ve hangi süre hangi cüzde olduğu liste

1. Cüz

1. Fatiha Suresi – 7 ayet, 2. Bakara Suresi – 286 ayet ( 142. ayete kadar )
Sayfa olarak – 1 ve 20. sayfalar

2. Cüz

2. Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar)
Sayfa olarak – 20 ve 40. sayfalar

3. Cüz

2. Bakara Suresi (253. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
3. Al-i İmran Suresi 200 ayet ( 92. ayete kadar )
Sayfa olarak – 40 ve 60. sayfalar

4. Cüz

3. Al-i İmran Suresi ( 92. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
4. Nisa Suresi – 176 ayet ( 24. ayete kadar )
Sayfa olarak – 60 ve 80. sayfalar

5. Cüz

4. Nisa Suresi ( 24. ayetden 148. ayete kadar )
Sayfa olarak – 80 ve 100. sayfalar

6. Cüz

4. Nisa Suresi ( 148. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
5. Maide Suresi – 120 ayet ( 83. ayete kadar)
Sayfa olarak – 100 ve 120. sayfalar

7. Cüz

5. Maide Suresi ( 83. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
6. En’am Suresi – 165 ayet ( 111. ayete kadar)
Sayfa olarak – 120 ve 140. sayfalar

8. Cüz

6. En’am Suresi ( 111. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
7. A’raf Suresi – 206 ayet ( 88. ayete kadar)
Sayfa olarak – 140 ve 160. sayfalar

9. Cüz

7. A’raf Suresi ( 88. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
8. Enfal Suresi – 75 ayet ( 41. ayete kadar )
Sayfa olarak – 160 ve 180. sayfalar

10. Cüz

8. Enfal Suresi ( 41.ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
9. Tevbe Suresi – 129 ayet ( 94. ayete kadar )
Sayfa olarak – 180 ve 200. sayfalar

11. Cüz

9. Tevbe Suresi ( 94. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
10. Yunus Suresi – 109 ayet,
11. Hud Suresi – 123 ayet ( 6. ayete kadar )
Sayfa olarak – 200 ve 220. sayfalar

12. Cüz

11. Hud Suresi ( 6. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
12. Yusuf Suresi – 111 ayet ( 44. ayete kadar )
Sayfa olarak – 220 ve 240. sayfalar

13. Cüz

12. Yusuf Suresi ( 44. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
13. Ra’d Suresi – 43 ayet, 14. İbrahim Suresi – 52 ayet
Sayfa olarak – 240 ve 260. sayfalar

14. Cüz

15. El-Hicr Suresi – 99 ayet, 16. Nahl Suresi – 128 ayet
Sayfa olarak – 260 ve 280. sayfalar

15. Cüz

17. El-İsra Suresi – 111 ayet, 18. Kehf Suresi – 110 ayet ( 75. ayete kadar )
Sayfa olarak – 280 ve 300. sayfalar

16. Cüz

18. Kehf Suresi ( 75. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
19. Meryem Suresi – 99 ayet, 20. Ta-Ha Suresi – 135 ayet
Sayfa olarak – 300 ve 320. sayfalar

17. Cüz

21. El-Enbiya Suresi – 112 ayet, 22. Hac Suresi – 78 ayet
Sayfa olarak – 320 ve 340. sayfalar

18. Cüz

23. El-Mü’minun Suresi – 118 ayet,
24. Nur Suresi – 64 ayet,
25. Furkan Suresi – 77 ayet ( 12. ayete kadar )
Sayfa olarak – 340 ve 360. sayfalar

19. Cüz

25. Furkan Suresi ( 12. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
26. Şuara Suresi – 227 ayet, 27. Neml Suresi – 93 ayet ( 56. ayete kadar )
Sayfa olarak – 360 ve 380. sayfalar
20. Cüz

27. Neml Suresi ( 56. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
28. Kasas Suresi – 88 ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 ayet ( 46. ayete kadar )
Sayfa olarak – 380 ve 400. sayfalar

21. Cüz

-> 29. Ankebut Suresi ( 46. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
-> 30. Rum Suresi – 60 ayet,
-> 31. Lokman Suresi – 34 ayet,
-> 32. Secde Suresi – 30 ayet,
-> 33, Ahzab Suresi – 73 ayet ( 31. ayete kadar)

Sayfa olarak – 400 ve 420. sayfalar

22. Cüz

-> 33. Ahzab Suresi ( 31. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 34. Sebe’ Suresi – 54 ayet,
-> 35. Fatır Suresi – 45 ayet,
-> 36. Yasin Suresi – 83 ayet ( 28. ayete kadar )

Sayfa olarak – 420 ve 440. sayfalar

23. Cüz

-> 36. Yasin Suresi ( 28. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
-> 37. Saffat Suresi – 182 ayet,
-> 38. Sad Suresi – 88 ayet,
-> 39. Zumer Suresi – 75 ayet ( 32. ayete kadar )

Sayfa olarak – 440 ve 460. sayfalar

24. Cüz

-> 39. Zumer Suresi ( 32. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 40. Mu’min Suresi – 85 ayet,
-> 41. Fussilet Suresi – 54 ayet ( 47. ayete kadar )

Sayfa olarak – 460 ve 480. sayfalar

25. Cüz

-> 41. Fussilet Suresi ( 47. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
-> 42. Şura Suresi – 53 ayet,
-> 43. Zuhruf Suresi – 89 ayet ,
-> 44. Duhan Suresi – 59 ayet,
-> 45. Casiye Suresi – 37 ayet ( 33. ayete kadar)

Sayfa olarak – 480 ve 500. sayfalar

26. Cüz

-> 45. Casiye Suresi ( 33. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 46. Ahkaf Suresi – 35 ayet,
-> 47. Muhammed Suresi – 38 ayet,
-> 48. Fetih Suresi – 29 ayet,
-> 49. Hucurat Suresi – 18 ayet,
-> 50. Kaf Suresi – 45 ayet,
-> 51. Zariyat Suresi – 60 ayet ( 31. ayete kadar )

Sayfa olarak – 500 ve 520. sayfalar

27 .Cüz

-> 51. Zariyat Suresi ( 31.ayet’den başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 52. Tur Suresi – 49 ayet,
-> 53. Necm Suresi – 62 ayet,
-> 54. Kamer Suresi – 55 ayet,
-> 55. Rahman Suresi – 78 ayet,
-> 56. Vakı’a Suresi – 96 ayet,
-> 57. Hadid Suresi – 29 ayet

Sayfa olarak – 520 ve 540. sayfalar

28. Cüz

-> 58. El-Mücadele Suresi – 22 ayet,
-> 59. Haşr Suresi – 24 ayet,
-> 60. Mümtehine Suresi – 13 ayet,
-> 61. Saff Suresi – 14 ayet,
-> 62. Cum’a Suresi – 11 ayet,
-> 63. Münâfikûn Suresi – 11 ayet,
-> 64. Teğabun Suresi – 18 ayet,
-> 65. Talak Suresi – 12 ayet,
-> 66. Tahrim Suresi – 12 ayet

Sayfa olarak – 540 ve 560. sayfalar

29. Cüz

-> 67. Mülk Suresi – 30 ayet,
-> 68. Kalem Suresi – 52 ayet,
-> 69. Hakka Suresi – 52 ayet,
-> 70. Me’aric Suresi – 44 ayet,
-> 71. Nûh Suresi – 28 ayet,
-> 72. Cin Suresi – 28 ayet,
-> 73. Müezzemmil Suresi – 20 ayet,
-> 74. Muddesir Suresi – 56 ayet,
-> 75. Kıyame Suresi – 40 ayet,
-> 76. İnsan Suresi – 31 ayet,
-> 77. Murselat Suresi – 50 ayet

Sayfa olarak – 560 ve 580. sayfalar

30. Cüz  Son Cüz

-> 78. Nebe’ Suresi – 40 ayet,
-> 79. Nazi’at Suresi – 46 ayet,
-> 80. Abese Suresi – 42 ayet,
-> 81. Tekvir Suresi – 29 ayet,
-> 82. İnfitar Suresi – 19 ayet,
-> 83. Mutaffifin Suresi – 36 ayet,
-> 84. İnşikak Suresi – 25 ayet,
-> 85. Bürüç Suresi – 22 ayet,
-> 86. Tarık Suresi – 17 ayet,
-> 87. A’la Suresi – 19 ayet,
-> 88. Gaşiye Suresi – 26 ayet,
-> 89. Fecr Suresi – 30 ayet,
-> 90. Beled Suresi – 20 ayet,
-> 91. Şems Suresi – 15 ayet,
-> 92. Leyl Suresi – 21 ayet,
-> 93. Duha Suresi – 11 ayet,
-> 94. İnşirah Suresi – 8 ayet,
-> 95. Tin Suresi – 8 ayet,
-> 96. Alak Suresi – 19 ayet,
-> 97. Kadr Suresi – 5 ayet,
-> 98. Beyyine Suresi – 8 ayet,
-> 99. Zilzal Suresi – 8 ayet,
-> 100. Adiyat Suresi – 11 ayet,
-> 101. Karia Suresi – 11 ayet,
-> 102. Tekasür Suresi – 8 ayet,
-> 103. Asr Suresi – 3 ayet,
-> 104. Hümeze Suresi – 9 ayet,
-> 105. Fil Suresi – 5 ayet,
-> 106. Kureyş Suresi – 4 ayet,
-> 107. Maun Suresi – 7 ayet,
-> 108. Kevser Suresi – 3 ayet,
-> 109. Kafirun Suresi – 6 ayet,
-> 110. Nasr Suresi – 3 ayet,
-> 111. Tebbet Suresi – 5 ayet,
-> 112. İhlas Suresi – 4 ayet,
-> 113. Felak Suresi – 5 ayet,
-> 114. Nas Suresi – 6 ayet.

Alıntı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir