Kategori: Kur’an-ı Kerim

Kuranı Kerim Surelerinin Ayet Sayıları – Hangi Sure Nerede İndirilmiştir

Kuranı Kerim’deki Surelerin Ayet Sayıları
Hangi Sure Kaç Ayettir?
Hangi Sure Nerede İnmiştir?
Hangi Sure Kaçıncı Cüzdedir?

1] Fatiha Suresi,
7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 1. cüzdedir.

2] Bakara Suresi,
286 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 1. cüzdedir.

3] Al-i İmran Suresi,
200 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 3. cüzdedir.

4] Nisa Suresi,
176 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 4. cüzdedir.

5] Maide Suresi,
120 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 6. cüzdedir.

6] Enam Suresi,
165 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 7. cüzdedir.

7] Araf Suresi,
206 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 8. cüzdedir.

8] Enfal Suresi,
75 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 9. cüzdedir.

9] Tevbe Suresi,
129 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 10. cüzdedir.

10] Yunus Suresi,
109 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 11. cüzdedir.

11] Hud Suresi,
123 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 12. cüzdedir.

12] Yusuf Suresi,
111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 12. cüzdedir.

13] Rad Suresi,
43 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 13. cüzdedir.

14] İbrahim Suresi,
52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 13. cüzdedir.

15] Hicr Suresi,
99 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 14. cüzdedir.

16] Nahl Suresi,
128 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 14. cüzdedir.

17] İsra Suresi,
111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 15. cüzdedir.

18] Kehf Suresi,
110 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 15. cüzdedir.

19] Meryem Suresi,
98 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 16. cüzdedir.

20] TaHa Suresi,
135 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 16. cüzdedir.

21] Enbiya Suresi,
112 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 17. cüzdedir.

22] Hac Suresi,
78 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 17. cüzdedir.

23] Müminun Suresi,
118 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 18. cüzdedir.

24] Nur Suresi,
64 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 18. cüzdedir.

25] Furkan Suresi,
77 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 18. cüzdedir.

26] Şuara Suresi,
227 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 19. cüzdedir.

27] Neml Suresi,
93 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 19. cüzdedir.

28] Kasas Suresi,
88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 20. cüzdedir.

29] Ankebut Suresi,
69 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 20. cüzdedir.

30] Rum Suresi,
60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 21. cüzdedir.

31] Lokman Suresi,
34 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 21. cüzdedir.

32] Secde Suresi,
30 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 21. cüzdedir.

33] Ahzab Suresi,
73 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 21. cüzdedir.

34] Sebe Suresi,
54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 22. cüzdedir.

35] Fatır Suresi,
45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 22. cüzdedir.

36] Yasin Suresi,
83 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 22. cüzdedir.

37] Saffat Suresi,
182 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 23. cüzdedir.

38] Sad Suresi,
88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 23. cüzdedir.

39] Zümer Suresi,
75 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 23. cüzdedir.

40] Mümin Suresi,
85 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 24. cüzdedir.

41] Fussilet Suresi,
54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 24. cüzdedir.

42] Şura Suresi,
53 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 25. cüzdedir.

43] Zuhruf Suresi,
89 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 25. cüzdedir.

44] Duhan Suresi,
59 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 25. cüzdedir.

45] Casiye Suresi,
37 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 25. cüzdedir.

46] Ahkaf Suresi,
35 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

47] Muhammed Suresi,
38 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

48] Fetih Suresi,
29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

49] Hucurat Suresi,
18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

50] Kaf Suresi,
45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

51] Zariyat Suresi,
60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 26. cüzdedir.

52] Tur Suresi,
49 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

53] Necm Suresi,
62 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

54] Kamer Suresi,
55 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

55] Rahman Suresi,
78 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

56] Vakıa Suresi,
96 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

57] Hadıd Suresi,
29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 27. cüzdedir.

58] Mücadele Suresi,
22 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

59] Haşr Suresi,
24 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

60] Mümtehine Suresi,
13 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

61] Saf Suresi,
14 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

62] Cuma Suresi,
11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

63] Münafikun Suresi,
11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

64] Tegabun Suresi,
18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

65] Talak Suresi,
12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

66] Tahrim Suresi,
12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 28. cüzdedir.

67] Mülk Suresi,
30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

68] Kalem Suresi,
52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

69] Hakka Suresi,
52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

70] Mearic Suresi,
44 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

71] Nuh Suresi,
28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

72] Cin Suresi,
28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

73] Müzzemmil Suresi,
20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

74] Müddessir Suresi,
56 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

75] Kıyame Suresi,
40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

76] İnsan Suresi,
31 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

77] Mürselat Suresi,
50 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 29. cüzdedir.

78] Nebe Suresi,
40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

79] Naziat Suresi,
46 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

80] Abese Suresi,
42 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

81] Tekvir Suresi,
29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

82] İnfitar Suresi,
19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

83] Mutaffifın Suresi,
36 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

84] İnşikak Suresi,
25 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

85] Büruc Suresi,
22 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

86] Tarık Suresi,
17 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

87] Ala Suresi,
19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

88] Gaşiye Suresi,
26 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

89] Fecr Suresi,
30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

90] Beled Suresi,
20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

91] Şems Suresi,
15 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

92] Leyl Suresi,
21 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

93] Duha Suresi,
11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

94] İnşirah Suresi,
8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

95] Tin Suresi,
8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

96] Alak Suresi,
19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

97] Kadir Suresi,
5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

98] Beyyine Suresi,
8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

99] Zilzal Suresi,
8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

100] Adiyat Suresi,
11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

101] Karia Suresi,
11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

102] Tekasür Suresi,
8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

103] Asr Suresi,
3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

104] Hümeze Suresi,
9 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

105] Fil Suresi,
5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

106] Kureyş Suresi,
4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

107] Maun Suresi,
7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

108] Kevser Suresi,
3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

109] Kafirun Suresi,
6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

110] Nasr Suresi,
3 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

111] Tebbet Suresi,
5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

112] İhlas Suresi,
4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

113] Felak Suresi,
5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

114] Nas Suresi,
6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

AlıntıdırKur’an-ı Kerim’deki sureler ve hangi süre hangi cüzde olduğu liste

1. Cüz

1. Fatiha Suresi – 7 ayet, 2. Bakara Suresi – 286 ayet ( 142. ayete kadar )
Sayfa olarak – 1 ve 20. sayfalar

2. Cüz

2. Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar)
Sayfa olarak – 20 ve 40. sayfalar

3. Cüz

2. Bakara Suresi (253. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
3. Al-i İmran Suresi 200 ayet ( 92. ayete kadar )
Sayfa olarak – 40 ve 60. sayfalar

4. Cüz

3. Al-i İmran Suresi ( 92. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
4. Nisa Suresi – 176 ayet ( 24. ayete kadar )
Sayfa olarak – 60 ve 80. sayfalar

5. Cüz

4. Nisa Suresi ( 24. ayetden 148. ayete kadar )
Sayfa olarak – 80 ve 100. sayfalar

6. Cüz

4. Nisa Suresi ( 148. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
5. Maide Suresi – 120 ayet ( 83. ayete kadar)
Sayfa olarak – 100 ve 120. sayfalar

7. Cüz

5. Maide Suresi ( 83. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
6. En’am Suresi – 165 ayet ( 111. ayete kadar)
Sayfa olarak – 120 ve 140. sayfalar

8. Cüz

6. En’am Suresi ( 111. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
7. A’raf Suresi – 206 ayet ( 88. ayete kadar)
Sayfa olarak – 140 ve 160. sayfalar

9. Cüz

7. A’raf Suresi ( 88. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
8. Enfal Suresi – 75 ayet ( 41. ayete kadar )
Sayfa olarak – 160 ve 180. sayfalar

10. Cüz

8. Enfal Suresi ( 41.ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
9. Tevbe Suresi – 129 ayet ( 94. ayete kadar )
Sayfa olarak – 180 ve 200. sayfalar

11. Cüz

9. Tevbe Suresi ( 94. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
10. Yunus Suresi – 109 ayet,
11. Hud Suresi – 123 ayet ( 6. ayete kadar )
Sayfa olarak – 200 ve 220. sayfalar

12. Cüz

11. Hud Suresi ( 6. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
12. Yusuf Suresi – 111 ayet ( 44. ayete kadar )
Sayfa olarak – 220 ve 240. sayfalar

13. Cüz

12. Yusuf Suresi ( 44. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
13. Ra’d Suresi – 43 ayet, 14. İbrahim Suresi – 52 ayet
Sayfa olarak – 240 ve 260. sayfalar

14. Cüz

15. El-Hicr Suresi – 99 ayet, 16. Nahl Suresi – 128 ayet
Sayfa olarak – 260 ve 280. sayfalar

15. Cüz

17. El-İsra Suresi – 111 ayet, 18. Kehf Suresi – 110 ayet ( 75. ayete kadar )
Sayfa olarak – 280 ve 300. sayfalar

16. Cüz

18. Kehf Suresi ( 75. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
19. Meryem Suresi – 99 ayet, 20. Ta-Ha Suresi – 135 ayet
Sayfa olarak – 300 ve 320. sayfalar

17. Cüz

21. El-Enbiya Suresi – 112 ayet, 22. Hac Suresi – 78 ayet
Sayfa olarak – 320 ve 340. sayfalar

18. Cüz

23. El-Mü’minun Suresi – 118 ayet,
24. Nur Suresi – 64 ayet,
25. Furkan Suresi – 77 ayet ( 12. ayete kadar )
Sayfa olarak – 340 ve 360. sayfalar

19. Cüz

25. Furkan Suresi ( 12. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
26. Şuara Suresi – 227 ayet, 27. Neml Suresi – 93 ayet ( 56. ayete kadar )
Sayfa olarak – 360 ve 380. sayfalar
20. Cüz

27. Neml Suresi ( 56. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.)
28. Kasas Suresi – 88 ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 ayet ( 46. ayete kadar )
Sayfa olarak – 380 ve 400. sayfalar

21. Cüz

-> 29. Ankebut Suresi ( 46. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
-> 30. Rum Suresi – 60 ayet,
-> 31. Lokman Suresi – 34 ayet,
-> 32. Secde Suresi – 30 ayet,
-> 33, Ahzab Suresi – 73 ayet ( 31. ayete kadar)

Sayfa olarak – 400 ve 420. sayfalar

22. Cüz

-> 33. Ahzab Suresi ( 31. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 34. Sebe’ Suresi – 54 ayet,
-> 35. Fatır Suresi – 45 ayet,
-> 36. Yasin Suresi – 83 ayet ( 28. ayete kadar )

Sayfa olarak – 420 ve 440. sayfalar

23. Cüz

-> 36. Yasin Suresi ( 28. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
-> 37. Saffat Suresi – 182 ayet,
-> 38. Sad Suresi – 88 ayet,
-> 39. Zumer Suresi – 75 ayet ( 32. ayete kadar )

Sayfa olarak – 440 ve 460. sayfalar

24. Cüz

-> 39. Zumer Suresi ( 32. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 40. Mu’min Suresi – 85 ayet,
-> 41. Fussilet Suresi – 54 ayet ( 47. ayete kadar )

Sayfa olarak – 460 ve 480. sayfalar

25. Cüz

-> 41. Fussilet Suresi ( 47. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
-> 42. Şura Suresi – 53 ayet,
-> 43. Zuhruf Suresi – 89 ayet ,
-> 44. Duhan Suresi – 59 ayet,
-> 45. Casiye Suresi – 37 ayet ( 33. ayete kadar)

Sayfa olarak – 480 ve 500. sayfalar

26. Cüz

-> 45. Casiye Suresi ( 33. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 46. Ahkaf Suresi – 35 ayet,
-> 47. Muhammed Suresi – 38 ayet,
-> 48. Fetih Suresi – 29 ayet,
-> 49. Hucurat Suresi – 18 ayet,
-> 50. Kaf Suresi – 45 ayet,
-> 51. Zariyat Suresi – 60 ayet ( 31. ayete kadar )

Sayfa olarak – 500 ve 520. sayfalar

27 .Cüz

-> 51. Zariyat Suresi ( 31.ayet’den başlanarak bu sure bitirilir. ),
-> 52. Tur Suresi – 49 ayet,
-> 53. Necm Suresi – 62 ayet,
-> 54. Kamer Suresi – 55 ayet,
-> 55. Rahman Suresi – 78 ayet,
-> 56. Vakı’a Suresi – 96 ayet,
-> 57. Hadid Suresi – 29 ayet

Sayfa olarak – 520 ve 540. sayfalar

28. Cüz

-> 58. El-Mücadele Suresi – 22 ayet,
-> 59. Haşr Suresi – 24 ayet,
-> 60. Mümtehine Suresi – 13 ayet,
-> 61. Saff Suresi – 14 ayet,
-> 62. Cum’a Suresi – 11 ayet,
-> 63. Münâfikûn Suresi – 11 ayet,
-> 64. Teğabun Suresi – 18 ayet,
-> 65. Talak Suresi – 12 ayet,
-> 66. Tahrim Suresi – 12 ayet

Sayfa olarak – 540 ve 560. sayfalar

29. Cüz

-> 67. Mülk Suresi – 30 ayet,
-> 68. Kalem Suresi – 52 ayet,
-> 69. Hakka Suresi – 52 ayet,
-> 70. Me’aric Suresi – 44 ayet,
-> 71. Nûh Suresi – 28 ayet,
-> 72. Cin Suresi – 28 ayet,
-> 73. Müezzemmil Suresi – 20 ayet,
-> 74. Muddesir Suresi – 56 ayet,
-> 75. Kıyame Suresi – 40 ayet,
-> 76. İnsan Suresi – 31 ayet,
-> 77. Murselat Suresi – 50 ayet

Sayfa olarak – 560 ve 580. sayfalar

30. Cüz  Son Cüz

-> 78. Nebe’ Suresi – 40 ayet,
-> 79. Nazi’at Suresi – 46 ayet,
-> 80. Abese Suresi – 42 ayet,
-> 81. Tekvir Suresi – 29 ayet,
-> 82. İnfitar Suresi – 19 ayet,
-> 83. Mutaffifin Suresi – 36 ayet,
-> 84. İnşikak Suresi – 25 ayet,
-> 85. Bürüç Suresi – 22 ayet,
-> 86. Tarık Suresi – 17 ayet,
-> 87. A’la Suresi – 19 ayet,
-> 88. Gaşiye Suresi – 26 ayet,
-> 89. Fecr Suresi – 30 ayet,
-> 90. Beled Suresi – 20 ayet,
-> 91. Şems Suresi – 15 ayet,
-> 92. Leyl Suresi – 21 ayet,
-> 93. Duha Suresi – 11 ayet,
-> 94. İnşirah Suresi – 8 ayet,
-> 95. Tin Suresi – 8 ayet,
-> 96. Alak Suresi – 19 ayet,
-> 97. Kadr Suresi – 5 ayet,
-> 98. Beyyine Suresi – 8 ayet,
-> 99. Zilzal Suresi – 8 ayet,
-> 100. Adiyat Suresi – 11 ayet,
-> 101. Karia Suresi – 11 ayet,
-> 102. Tekasür Suresi – 8 ayet,
-> 103. Asr Suresi – 3 ayet,
-> 104. Hümeze Suresi – 9 ayet,
-> 105. Fil Suresi – 5 ayet,
-> 106. Kureyş Suresi – 4 ayet,
-> 107. Maun Suresi – 7 ayet,
-> 108. Kevser Suresi – 3 ayet,
-> 109. Kafirun Suresi – 6 ayet,
-> 110. Nasr Suresi – 3 ayet,
-> 111. Tebbet Suresi – 5 ayet,
-> 112. İhlas Suresi – 4 ayet,
-> 113. Felak Suresi – 5 ayet,
-> 114. Nas Suresi – 6 ayet.

Alıntı …

Kur’an-ı Kerim ile ilgili Sorular ve Cevapları

1. Kur’an-ı Kerim’in tarifini yapınız?
Cevap: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.

2. Kur’an-ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları nelerdir?
Cevap: Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide

3. İlahi kitap ne demektir?
Cevap: Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.

4. İlahi kitapların adları nelerdir?
Cevap: Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim

5. Toplam sahifeler kaç adettir ve sahifeler kimlere indirilmiştir?
Cevap: 100 adettir. Hz. Âdem’e 10 – Hz. Şit’e 50 – Hz. İdris’e – 30 – Hz. İbrahim’e 10 sahife

6. İlahi kitapların indiriliş şekli nasıldır?
Cevap: Cebrail aracılığı ile VAHİY şeklinde.

7. Vahiy ne demektir?
Cevap: Allah’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.

8. Vahiyle görevli melek hangisidir?
Cevap: Cebrail (a. s)

9. Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmaktadır?
Cevap: Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.

10. Kur’an-ı Kerim ilk defa kime, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır?
Cevap: Hz. Muhammed’e (s. a. v) miladi 610 tarihinde indirilmeye başlamıştır.

11. Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir?
Cevap: Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)

12. İlk inen ayetler hangi surededir?
Cevap: Alak Suresi’ndedir. (ilk 5 ayetidir.)

13. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?
Cevap: Fatiha Suresi

14. Kur’an-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır?
Cevap: 114 sure bulunmaktadır.

15. Sure ne demektir?
Cevap: Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan uzun metinlerdir.

16. Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı nedir?
Cevap: Besmele ( Bismillahirrahmanirrahim )

17. Kur’an- ı Kerim’de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır?
Cevap: 114 yerde

18. Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir?
Cevap: Tövbe (Berea) suresi

19. Hangi surede iki besmele vardır?
Cevap: Neml Suresi

20. Birden fazla ayetin oluşturduğu metinlerin her birine ne ad verilir?
Cevap: Sure

21. Ayet ne demektir?
Cevap: Kuranı Kerimin bir cümlelik anlam birliği olan ifadelerinin her birine verilen isim.

22. Kur’an-ı Kerimde en uzun ayet hangi surededir ve kaçıncı ayetidir?
Cevap: Bakara Suresindedir – 282. ayetidir.

23. İnen ayet ve surelerin hangi bölüme yazılacağını kim belirlemekteydi?
Cevap: Cebrail (a.s) vahiy yoluyla düzenliyordu.

24. “Allah’ın Kelamı” kavramının anlamı nedir?
Cevap: Allah’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.

25. Kur’an-ı Kerim toplam kaç yılda tamamlanmıştı?
Cevap: 23 yılda.

26. Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere ne ad verilir?
Cevap: Vahiy Kâtipleri

27. Vahiy Kâtibi kime denir?
Cevap: Resulullah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.

28. Kur’an-ı Kerim genel olarak hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: İnanç – İbadet – Ahlak – Hukuk Kuralları

29. Kur’an-ı Kerim hangi isimlerle bilinmektedir?
Cevap: Hablullah – El Kitap – Ümmül Kitap – Furkan – El Mesani Burhan – Kelamullah – Nur – Hüda – Rahmet – Şifa – Zikr

30. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır?
Cevap: 25 peygamberin ismi geçmektedir.

31. Kur’an-ı Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf

32. İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir?
Cevap: Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.

33. Kur’an- ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli hususlar nelerdir?
Cevap: a) Son kitaptır b) Değiştirilmemiştir c) Bütün ilahi kitapları içerir d) Son din ve son peygambere indirilmiştir. e)–İlme kaynaklık etmektedir. f) Kıyamete kadar sorunları çözecek içeriği vardır. Allah’ın korunmasında olan ebedi mucize bir kitaptır. Bütün ilahi dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Önceki dinlerin ihtilaflarını ortadan kaldırmıştır….

34. HZ. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy nerede geldi?
Cevap: Nur dağında Hira mağarasında

35. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap: 40 yaşında.

36. Kur’an-ı Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı nedir?
Cevap: İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek.

37. Kur’an-ı Kerimin ilk ve son suresinin adları nedir?
Cevap: ilk suresi FATİHA Son suresi NAS Suresi’dir.

38. Mekki sure neye denir?
Cevap: Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

39. Medeni sure neye denir?
Cevap: Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

40. Mekki sureler genellikle hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: Genellikle inanç ve ahlak kurallarından bahseder.

41. Medeni sureler genellikle hangi konulardan bahseder?
Cevap: Genellikle hukuk ve devlet işleri.

42. Besmelenin anlamını söyleyiniz.
Cevap: “ Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla başlarım “ anlamına gelen , her Müslümanın işlerine başlarken söylemeleri istene ifadenin adıdır

43. Kur’an-ı Kerim’de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir?
Cevap: FATİHA SURESİ

44. Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?
Cevap: 30 cüzdür.

45. Kur’an-ı Kerim’in her cüzünde kaç sahife vardır?
Cevap: 20 sahife vardır.

46. Kur’an-ı Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir?
Cevap: “ALLAH” kelimesi 2697 defa tekrarlanmaktadır.

47. Kur’an-ı Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır?
Cevap: 14 yerde secde ayeti vardır.

48. Tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Cevap: Secde ayetinin okunması ve duyulması durumunda abdestli olarak secdeye bir defa gitmekten ibarettir.

49. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Bakara Suresi’dir – 286 ayettir ve 50 sahifedir.

50. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Kevser Suresi’dir – 3 ayettir.

51. Kur’an-ı Kerimin en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: Bir sahife olup Bakara Suresinin 282. ayetidir.

52. Kur’an-ı Kerim’in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: (Müdhammetan) Rahman Suresi, 64. ayettir.

53. Mekke’de ilk defa Kur’an-ı Kerimi açıkça okuyan sahabe kimdir?
Cevap: Abdullah İbni Mes’ud (r.a)

54. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir?
Cevap: HZ. Meryem’dir.

55. İsmiyle sure bulunan kadın kimdir?
Cevap: Hz. Meryem

56. “Ayet-el Kürsi” hangi surededir? Kaçıncı ayettir?
Cevap: Bakara Suresi 255. ayetidir.

57. “Amenerrasulü” hangi surededir ve kaçıncı ayetlerdir?
Cevap: Bakara Suresi’ndedir – 285, 286 ayetleridir. (son iki ayeti)

58. Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde bahsederek ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir?
Cevap: KUR’AN-I KERİM ve kendi EHLİ – BEYT ‘idir.

59. Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere ne ad verilir?
Cevap: Huruf-u Mukatta

60. Kur’an-ı Kerim’de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukatta harfleriyle başlamaktadır?
Cevap: 29 surenin başında bulunmaktadır.

61. Her ayetinde “ALLAH” kelimesi bulunan surenin adı nedir?
Cevap: Mücadele Suresi

62. Kur’an-ı Kerim genel olarak en fazla hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: Allah inancı – Ahlak esasları

63. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen sahabi kimdir?
Cevap: Zeyd Bin Harise

64. Kur’an-ı Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Ankebut (Örümcek) – Bakara (İnek) – Fil – Neml (Karınca)

65. Kur’an-ı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: Yasin Suresi’dir.

66. Rahman Suresi’nde 31 defa tekrarlanan sure hangisidir?
Cevap: ” Febieyyi Alai Rabbiküma tükezziban ” anlamı:” Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz?”

67. Kur’an-ı Kerimi usulune göre okumayı belirleyen kuralların tümne ne ad verilir?
Cevap: Tecvit Kuralları

68. Asr Suresi’nde kurtuluşa erecek olan insanların özellikleri nasıl anlatılıyor?
Cevap: İman edenler – Salih Amel işleyenler – Hakkı tavsiye edenler – Sabrı tavsiye edenler.

69. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay hangi peygambere aittir?
Cevap: Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.

70. Meal ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimin çeşitli dillerere tercüme edilmesidir.

71. Tefsir ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.

72. Müfessir kime denir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan İslam alimine denir.

73. Kelam ilminin konusu nedir?
Cevap: Kesin deliller kullanarak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.

74. İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?
Cevap: Amentü duası

75. İlk inen ayetlerin anlamlarını söyleyiniz.
Cevap: Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bi kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten , insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. (Alak 1-5)

76. Son inen ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? Anlamı nedir?
Cevap: Maide Suresi’nin 3. ayetidir – ” Bugün size dininizi ikmal ettim(tamamladım). üzerinize olan nimetimi yamamladım. Din olarak sizin için İslam’ı seçtim”

77. Kur’an-ı Kerimi ezberleyenlere ne ad verilir?
Cevap: Hafız – Kurra

78. Hangi savaşta hafız olan 70 sahabi şehiy edilmiştir?
Cevap: Yemame Savaşı’nda

79. Kur’an-ı Kerim hangi kelimeyle başlayıp, hangi kelimeyle bitmektedir?
Cevap: Besmele’ yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.

80. Allah (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: İhlas Suresi  ( Alıntı )