Kur’an-ı Kerim ile ilgili Sorular ve Cevapları

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot OR
Suppress Placement Boxes.

1. Kur’an-ı Kerim’in tarifini yapınız?
Cevap: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.

2. Kur’an-ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları nelerdir?
Cevap: Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide

3. İlahi kitap ne demektir?
Cevap: Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla indirilmiş, insanlar tarafından değiştirilemeyen ilahi kuralları içeren ilahi emirlere denir.

4. İlahi kitapların adları nelerdir?
Cevap: Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim

5. Toplam sahifeler kaç adettir ve sahifeler kimlere indirilmiştir?
Cevap: 100 adettir. Hz. Âdem’e 10 – Hz. Şit’e 50 – Hz. İdris’e – 30 – Hz. İbrahim’e 10 sahife

6. İlahi kitapların indiriliş şekli nasıldır?
Cevap: Cebrail aracılığı ile VAHİY şeklinde.

7. Vahiy ne demektir?
Cevap: Allah’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.

8. Vahiyle görevli melek hangisidir?
Cevap: Cebrail (a. s)

9. Ehli Kitap kavramı kimler için kullanılmaktadır?
Cevap: Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.

10. Kur’an-ı Kerim ilk defa kime, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır?
Cevap: Hz. Muhammed’e (s. a. v) miladi 610 tarihinde indirilmeye başlamıştır.

11. Kur’an-ı Kerim’in ilk defa peygamberimize indirildiği ay ve gecenin adı nedir?
Cevap: Ramazan Ayında – Kadir Gecesinde – (Ramazanın 27. gecesi)

12. İlk inen ayetler hangi surededir?
Cevap: Alak Suresi’ndedir. (ilk 5 ayetidir.)

13. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir?
Cevap: Fatiha Suresi

14. Kur’an-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır?
Cevap: 114 sure bulunmaktadır.

15. Sure ne demektir?
Cevap: Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan uzun metinlerdir.

16. Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı nedir?
Cevap: Besmele ( Bismillahirrahmanirrahim )

17. Kur’an- ı Kerim’de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır?
Cevap: 114 yerde

18. Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir?
Cevap: Tövbe (Berea) suresi

19. Hangi surede iki besmele vardır?
Cevap: Neml Suresi

20. Birden fazla ayetin oluşturduğu metinlerin her birine ne ad verilir?
Cevap: Sure

21. Ayet ne demektir?
Cevap: Kuranı Kerimin bir cümlelik anlam birliği olan ifadelerinin her birine verilen isim.

22. Kur’an-ı Kerimde en uzun ayet hangi surededir ve kaçıncı ayetidir?
Cevap: Bakara Suresindedir – 282. ayetidir.

23. İnen ayet ve surelerin hangi bölüme yazılacağını kim belirlemekteydi?
Cevap: Cebrail (a.s) vahiy yoluyla düzenliyordu.

24. “Allah’ın Kelamı” kavramının anlamı nedir?
Cevap: Allah’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.

25. Kur’an-ı Kerim toplam kaç yılda tamamlanmıştı?
Cevap: 23 yılda.

26. Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere ne ad verilir?
Cevap: Vahiy Kâtipleri

27. Vahiy Kâtibi kime denir?
Cevap: Resulullah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.

28. Kur’an-ı Kerim genel olarak hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: İnanç – İbadet – Ahlak – Hukuk Kuralları

29. Kur’an-ı Kerim hangi isimlerle bilinmektedir?
Cevap: Hablullah – El Kitap – Ümmül Kitap – Furkan – El Mesani Burhan – Kelamullah – Nur – Hüda – Rahmet – Şifa – Zikr

30. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır?
Cevap: 25 peygamberin ismi geçmektedir.

31. Kur’an-ı Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf

32. İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir?
Cevap: Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.

33. Kur’an- ı Kerim’i diğer kutsal kitaplardan ayıran en önemli hususlar nelerdir?
Cevap: a) Son kitaptır b) Değiştirilmemiştir c) Bütün ilahi kitapları içerir d) Son din ve son peygambere indirilmiştir. e)–İlme kaynaklık etmektedir. f) Kıyamete kadar sorunları çözecek içeriği vardır. Allah’ın korunmasında olan ebedi mucize bir kitaptır. Bütün ilahi dinlerin hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Önceki dinlerin ihtilaflarını ortadan kaldırmıştır….

34. HZ. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy nerede geldi?
Cevap: Nur dağında Hira mağarasında

35. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap: 40 yaşında.

36. Kur’an-ı Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı nedir?
Cevap: İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek.

37. Kur’an-ı Kerimin ilk ve son suresinin adları nedir?
Cevap: ilk suresi FATİHA Son suresi NAS Suresi’dir.

38. Mekki sure neye denir?
Cevap: Mekke döneminde 13 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

39. Medeni sure neye denir?
Cevap: Medine döneminde 10 yıl içinde indirilen surelere verilen isimdir.

40. Mekki sureler genellikle hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: Genellikle inanç ve ahlak kurallarından bahseder.

Your ads will be inserted here by

Easy AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot OR
Suppress Placement Boxes.

41. Medeni sureler genellikle hangi konulardan bahseder?
Cevap: Genellikle hukuk ve devlet işleri.

42. Besmelenin anlamını söyleyiniz.
Cevap: “ Rahman ve Rahim olan Allah ‘ın adıyla başlarım “ anlamına gelen , her Müslümanın işlerine başlarken söylemeleri istene ifadenin adıdır

43. Kur’an-ı Kerim’de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir?
Cevap: FATİHA SURESİ

44. Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?
Cevap: 30 cüzdür.

45. Kur’an-ı Kerim’in her cüzünde kaç sahife vardır?
Cevap: 20 sahife vardır.

46. Kur’an-ı Kerim’de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ve kaç defa tekrar edilmektedir?
Cevap: “ALLAH” kelimesi 2697 defa tekrarlanmaktadır.

47. Kur’an-ı Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır?
Cevap: 14 yerde secde ayeti vardır.

48. Tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Cevap: Secde ayetinin okunması ve duyulması durumunda abdestli olarak secdeye bir defa gitmekten ibarettir.

49. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Bakara Suresi’dir – 286 ayettir ve 50 sahifedir.

50. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi hangisidir ve kaç ayettir?
Cevap: Kevser Suresi’dir – 3 ayettir.

51. Kur’an-ı Kerimin en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: Bir sahife olup Bakara Suresinin 282. ayetidir.

52. Kur’an-ı Kerim’in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir?
Cevap: (Müdhammetan) Rahman Suresi, 64. ayettir.

53. Mekke’de ilk defa Kur’an-ı Kerimi açıkça okuyan sahabe kimdir?
Cevap: Abdullah İbni Mes’ud (r.a)

54. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir?
Cevap: HZ. Meryem’dir.

55. İsmiyle sure bulunan kadın kimdir?
Cevap: Hz. Meryem

56. “Ayet-el Kürsi” hangi surededir? Kaçıncı ayettir?
Cevap: Bakara Suresi 255. ayetidir.

57. “Amenerrasulü” hangi surededir ve kaçıncı ayetlerdir?
Cevap: Bakara Suresi’ndedir – 285, 286 ayetleridir. (son iki ayeti)

58. Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde bahsederek ümmetine bıraktığı, insanlığı kurtuluşa götürecek olan iki emanet nelerdir?
Cevap: KUR’AN-I KERİM ve kendi EHLİ – BEYT ‘idir.

59. Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere ne ad verilir?
Cevap: Huruf-u Mukatta

60. Kur’an-ı Kerim’de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukatta harfleriyle başlamaktadır?
Cevap: 29 surenin başında bulunmaktadır.

61. Her ayetinde “ALLAH” kelimesi bulunan surenin adı nedir?
Cevap: Mücadele Suresi

62. Kur’an-ı Kerim genel olarak en fazla hangi konulardan bahsetmektedir?
Cevap: Allah inancı – Ahlak esasları

63. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen sahabi kimdir?
Cevap: Zeyd Bin Harise

64. Kur’an-ı Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?
Cevap: Ankebut (Örümcek) – Bakara (İnek) – Fil – Neml (Karınca)

65. Kur’an-ı Kerimin kalbi olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: Yasin Suresi’dir.

66. Rahman Suresi’nde 31 defa tekrarlanan sure hangisidir?
Cevap: ” Febieyyi Alai Rabbiküma tükezziban ” anlamı:” Şimdi Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz?”

67. Kur’an-ı Kerimi usulune göre okumayı belirleyen kuralların tümne ne ad verilir?
Cevap: Tecvit Kuralları

68. Asr Suresi’nde kurtuluşa erecek olan insanların özellikleri nasıl anlatılıyor?
Cevap: İman edenler – Salih Amel işleyenler – Hakkı tavsiye edenler – Sabrı tavsiye edenler.

69. Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay hangi peygambere aittir?
Cevap: Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.

70. Meal ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimin çeşitli dillerere tercüme edilmesidir.

71. Tefsir ne demektir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan bilim dalına denir.

72. Müfessir kime denir?
Cevap: Kur’an-ı Kerimi açıklayıp yorumlayan İslam alimine denir.

73. Kelam ilminin konusu nedir?
Cevap: Kesin deliller kullanarak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inançları ispat etmeye güç kazandıran bir ilimdir.

74. İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir?
Cevap: Amentü duası

75. İlk inen ayetlerin anlamlarını söyleyiniz.
Cevap: Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bi kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kalemle yazmayı öğreten , insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir. (Alak 1-5)

76. Son inen ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? Anlamı nedir?
Cevap: Maide Suresi’nin 3. ayetidir – ” Bugün size dininizi ikmal ettim(tamamladım). üzerinize olan nimetimi yamamladım. Din olarak sizin için İslam’ı seçtim”

77. Kur’an-ı Kerimi ezberleyenlere ne ad verilir?
Cevap: Hafız – Kurra

78. Hangi savaşta hafız olan 70 sahabi şehiy edilmiştir?
Cevap: Yemame Savaşı’nda

79. Kur’an-ı Kerim hangi kelimeyle başlayıp, hangi kelimeyle bitmektedir?
Cevap: Besmele’ yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.

80. Allah (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir?
Cevap: İhlas Suresi  ( Alıntı )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir